Smart kontorsservice A.I

Vi har tillsammans med vår utveckling och forskningssavdelning lanserat och bygger därför ständigt fram framtidens kontorsservice. 

Våra fyra områden vi har fokuserat på är

Miljö & Hållbarhet.

Underhåll.

Smarta stationer 

Flexibla och digitala arbetsplatser. 

 

Vi fokuserar oss på automatiska flöden som sedan skapar automatiska rapporter. Vårt mål är en helt automatisk kontorsservice genom att koppla ihop alla funktioner och enheter tillsammans. 

Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss på info@bolokal.se så bokar vi ett telefonmöte.