Our Solution and Revolution

Vi är övertygade att det går att göra mer. Mycket mer och vi tror att när personalen också är en del av lösningen och man arbetar med hållbarhets arbetet på avdelningsnivå där alla drar sitt strå till stacken. 

Därför är vårt fokus att förändrar den dagliga förbrukningen och konsumtionen.

Change your solution and join our Revolution 

 

Info@bolokal.se


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published